دانلود نرم افزار چاپ

به نام خدا

لیست نرم افزار های مورد نیاز نصب

ردیف عنوان دانلود
1 نرم افزار TeamViewer دانلود
2 نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی دانلود
3 نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی دانلود
4 نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی دانلود
5

نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی

دانلود
6

نرم افزار اوراكل jinit

دانلود

 

آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه