سیستم اموال چاپ

ثبت دارايي ها و اطلاع يافتن از ميزان قيمت و براورد نرخ استهلاك  آنها بسيار حائز اهميت است.سيستم اتوماسيون  اموال جهان فردا با امكانات و قابليتهاي ذيل جوابگو مديران و كاركنان مي باشد

  • امكان طبقه بندي و تعريف انواع دارايي در سطح منابع سرمايه اي و اقلام سرمايه اي به همارا ذكر نرخ استهلاك و عمر مفيد هر نوع
  • امكان تعريف فروشندگان داراي و محل اسقرار دارايي
  • قابليت ثبت دارايي
  • محاسبه استهلاك ساليانه
  • محاسبه  دارايي در دوره هاي مالي مختلف
  • اعمال تغييرات بر روي دارايي همچون خريد ، فروش،از بين رفتن و... (بنابر تعريف)
  • گزارشات از جزييات دارايي،ريز دارايي و خلاصه دارايي
  • چاپ گزارشات در قالب فايلهاي اكسل،HTML،PDF