سیستم سهام چاپ

در شركت‌هاي سهامي فعاليت‌هاي مربوط به سهام همچون نقل و انتقالات سهام،  افزايش سرمايه، محاسبه و تخصيص سود نيازمند صرف هزينه و‌ زمان قابل توجهي است. تعدد سهام‌داران و در دسترس نبودن آنها نيز موجب شده است برقراري ارتباط و اطلاع‌رساني مناسب به‌خوبي صورت نگيرد و تاريخچه عمليات انجام شده به راحتي قابل رديابي نباشد. 
بر اين اساس، در چنين شركت‌هايي وجود سيستمي كه بتواند اين فعاليت‌ها را به گونه‌اي شايسته و نظام‌يافته سامان بخشد، ضروري است.
سيستم سهام، به‌عنوان بخشي از سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت شركت جهان فرداي رايانه به‌منظور نظام بخشيدن به فعاليت‌هاي مربوط به سهام تهيه شده است و مي‌تواند با كاهش هزينه و زمان، به خوبي پاسخ‌گوي نيازهاي اطلاعاتي شركت‌هاي سهامي باشد.

ويژگي ها ي سيستم سهام شركت جهان فرداي رايانه :

 • تعريف  سهامداران حقيقي و حقوقي و مشخصات آنها
 • نمايندگان قانوني سهامداران
 • ثبت انواع سهام
 • ثبت و انتخاب دوره هاي پذيره نويسي
 • مدارك موردنيازبراي ثبت نام
 • تغيير مالكيت برگ سهم
 • قوانين محاسباتي مبلغ سهام
 • فيش هاي واريزي جهت خريد سهام
 • خريد و فروش سهام
 • صدور برگه سهام
 • چاپ برگ سهم
 • ابطال برگه سهام
 • رهن‌گذاري سهام
 • آزاد‌سازي سهام رهني
 • حق تقدم سهام‌داران
 • محاسبه سود
 • صدور فيش
 • امكان تهيه فيش سود و ارائه به سهامداران
 • ثبت افزايش سرمايه
 • تاييد افزايش سرمايه
 • ثبت نهايي افزايش سرمايه