راه اندازي DataCenter چاپ

بخش طراحی Data center

شرکت جهان فردای رایانه در زمینه طراحی دیتا سنتر با بهره گیری از 10 تیم طراحی و اجرای تخصصی خدمات ذیل را ارائه میدهد :

- ارائه مشاوره در زمینه طراحی Data center و زیر ساخت شبکه

- ارائه خدمات اجرایی و مشاوره زیرساخت اتاق سرور از جمله Cooling و تهویه هوا ، تعمین هوا ، اجرای کف و سقف کاذب و...

- ارائه مشاوره و خدمات اجرایی در زمینه (Passive infrastructure) ا--- NCPI

- ارائه مشاوره و خدمات اجرایی در زمینه  Network active infrastructure

- ارائه مشاوره و خدمات اجرایی در زمینه Power

- ارائه مشاوره و فروش قطعات و تجهیزات شبکه و برق از جمله : Server,Switch,Router,UPS,Battery,rack,Fankit,Power module , ...

ارائه خدمات مشاوره و اجرایی Virtualization