توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1203
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 1055
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1101
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1136
FarsiXP2K 1129
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1207
جاوا 14MB 1144
اوراکل 8MB 1128
کیبورد فارسی 1062

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1099
wamp server 1039
نرم افزار TeamViewer 4MB 1309

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 1036
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 1055

Total Downloads: 2091

ionFiles by SEOClerks