توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1149
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 1008
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1060
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1091
FarsiXP2K 1075
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1157
جاوا 14MB 1091
اوراکل 8MB 1080
کیبورد فارسی 1015

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1052
wamp server 988
نرم افزار TeamViewer 4MB 1258

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 987
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 1016

Total Downloads: 2003

ionFiles by SEOClerks