توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1190
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 1043
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1091
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1125
FarsiXP2K 1115
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1194
جاوا 14MB 1136
اوراکل 8MB 1115
کیبورد فارسی 1050

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1093
wamp server 1026
نرم افزار TeamViewer 4MB 1301

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 1025
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 1049

Total Downloads: 2074

ionFiles by SEOClerks