توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1156
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 1012
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1063
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1096
FarsiXP2K 1080
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1163
جاوا 14MB 1100
اوراکل 8MB 1085
کیبورد فارسی 1019

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1058
wamp server 995
نرم افزار TeamViewer 4MB 1268

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 992
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 1020

Total Downloads: 2012

ionFiles by SEOClerks