توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1073
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 969
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1024
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1049
FarsiXP2K 1028
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1123
جاوا 14MB 1048
اوراکل 8MB 1034
کیبورد فارسی 972

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1001
wamp server 943
نرم افزار TeamViewer 4MB 1225

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 954
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 987

Total Downloads: 1941

ionFiles by SEOClerks