توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1137
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 1000
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1055
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1081
FarsiXP2K 1061
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1152
جاوا 14MB 1080
اوراکل 8MB 1067
کیبورد فارسی 1003

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1039
wamp server 976
نرم افزار TeamViewer 4MB 1253

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 982
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 1009

Total Downloads: 1991

ionFiles by SEOClerks