توضیحات
Product
Size
Downloads
فایل های مورد نیاز نصب سیستم جامع جفر
نرم افزار كیهان برای ویندوز32 XP بیتی 1.30 MB 1084
نرم افزار كیهان برای ویندوز XP 64 بیتی 1.34 MB 978
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 32 بیتی 1.32 MB 1031
نرم افزار كیهان برای ویندوز 7و ویستا 64 بیتی 1.33 MB 1057
FarsiXP2K 1039
سایر فایل های مورد نیاز 1MB 1129
جاوا 14MB 1054
اوراکل 8MB 1042
کیبورد فارسی 984

نرم افزار های کاربردی
نرم افزار win rar 1.65MB 1010
wamp server 950
نرم افزار TeamViewer 4MB 1232

فایل های راهنما
آمورش نصب نرم افزار TeamViewer 961
آموزش مراحل نصب سيستم جامع اداري-مالي جهان فرداي رايانه 16KB 992

Total Downloads: 1953

ionFiles by SEOClerks